برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱.۱.۱۳۳۴ چالوس

شغل: کارشناس ادبیات فرانسه

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: روح الله

تاریخ دستگیری : خرداد ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب کار ایران

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS