بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > انوشیروان ابراهیمی

انوشیروان ابراهیمی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۵

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۲۲ شهریور۱۳۶۶

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0