برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲قصرشیرین

شغل: معلم/ کارگر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۳۶۵

محل دستگیری : کرمانشاه

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS