برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۶

شغل:دانشجوی دانشگاه بهشتی(ملی)

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۳۶۳

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS