برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: لنگرود

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: فروردین ١٣٦٥

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان


محمد حسن(منصور) دیانک شوری
تاريخ: 24 فوريه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS