برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ تهران

شغل: کارشناس طراحی ماشین آلات صنعتی

وضعیت خانوادگی: متاهل و سه فرزند

نام پدر: علی اکبر

تاریخ دستگیری: نوروز۱۳۶۶

محل دستگیری: مهاباد

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS