بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > رضا حسین علی خانی پور

رضا حسین علی خانی پور

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: کارگر چاپخانه نشر پگاه

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0