برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳ فروردین ۱۳۳۸ تهران

شغل: دانشجویمهندسی متالورژی علم و صنعت

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : اسماعیل

تاریخ دستگیری: تابستان ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS