بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی رضا محمدی کمیجانی

علی رضا محمدی کمیجانی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: اراک

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: مرداد۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0