برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۸رودسر

شغل: دانشجوی دانشگاه پزشگی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دخترو یک پسر

نام پدر: فرج الله

تاریخ دستگیری: ۹مرداد۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS