برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ کلارچای

شغل: معلم اخراجی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری: مرداد۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان


بهروز یوسف پورلزرجانی
تاريخ: 24 فوريه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل





© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS