بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مهرداد پناهی شبستری

مهرداد پناهی شبستری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:دی ماه 1334

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: حسن

تاریخ دستگیری:دی ماه ۱۳۶2

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : به احتمال قوی۷شهریور ۱۳۶۷

به احتمال قوی زندان اوین

احتمالا در گورهای جمعی خاوران

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0