برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: 1324 تهران

شغل: مهندس پتروشیمی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر: هدایت الله

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۴

محل دستگیری: زاهدان

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS