بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > رحمان هاتفی(حیدر مهرگان)

رحمان هاتفی(حیدر مهرگان)

دو شنبه 21 ژوئن 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰روستای از توابع داراب

شغل: روزنامه نگار

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام: ۱۹ تیر ۱۳۶۲ زیر شکنجه

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0