بیداران

  

حمید تاجدینی

سه شنبه 17 اوت 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶

شغل: دانشجو رشته کشاورزی دانشگاه ارومیه

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : محمد علی

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام:شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0