بیداران

  

امیر حسین مجیدی

جمعه 20 اوت 2010

تاریخ و محل تولد: ۳خرداد۱۳۴۳ سنندج

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : شجاع الدین

تاریخ دستگیری: مهر ماه ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0