بیداران

  

بهنام رضائی جهرمی

پنج شنبه 26 اوت 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ آبادان

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : حبیب

تاریخ دستگیری: ۲۲ آبان ۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: کوموله

تاریخ اعدام : ۱۱ مرداد ۱۳۶۲

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0