بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مجتبی احمد زاده هروی

مجتبی احمد زاده هروی

پنج شنبه 26 اوت 2010

تاریخ و محل تولد: تاریخ و محل تولد: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۵ مشهد

شغل:دانشجوی الکترونیک دانشگاه شریف تهران

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : طاهر

تاریخ دستگیری: ۱۰- ۱۵ شهریور ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان/ اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: ۸ آبان۱۳۶۰

زندان اوین

ردیف ۱۴ شماره ۷۴

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0