برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: اول شهریور ١٣٤١ کوچ اصفهان گیلان

شغل: دانش آموز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : باقر

تاریخ دستگیری: اوائل تابستان ۱۳۶۰

محل دستگیری :تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٣٠ دی ماه ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS