بیداران

  

ژیلا فتحی

يكشنبه 5 سپتامبر 2010

تاریخ و محل تولد: اول شهریور ١٣٤١ کوچ اصفهان گیلان

شغل: دانش آموز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : باقر

تاریخ دستگیری: اوائل تابستان ۱۳۶۰

محل دستگیری :تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٣٠ دی ماه ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0