بیداران

  

کامیار ضیاءپور

چهار شنبه 8 سپتامبر 2010

تاریخ و محل تولد:۷ مهر۱۳۳۷ تهران

شغل: دانشجو برق دانشگاه پلی تکنیک

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : هادی

تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱

زندان اوین

خاوران ستون ۷یا۸ ردیف ۱۸

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0