برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۷ مهر۱۳۳۷ تهران

شغل: دانشجو برق دانشگاه پلی تکنیک

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : هادی

تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱

زندان اوین

خاوران ستون ۷یا۸ ردیف ۱۸


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS