بیداران

  

مسعود انصاری

چهار شنبه 3 نوامبر 2010

تاریخ و محل تولد: اسفند ۱۳۳۶ خرم آباد

شغل: دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : ۲۸مهر ماه ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (بیانیه ۱۶ آذر)

تاریخ اعدام : ۱۳اردیبهشت ۱۳۶۶

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0