برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: اسفند ۱۳۳۶ خرم آباد

شغل: دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : ۲۸مهر ماه ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق

تاریخ اعدام : ۱۳اردیبهشت ۱۳۶۶

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS