برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۹ بهمن ۱۳۳۵صومعه سرا/نرگستان

شغل: گارگر شرکت گروه بهمن

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : سید حبیب

تاریخ دستگیری : مهر ماه۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت/ اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS