برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۱ ساله

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان نبرد

تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد ۱۳۶۰

زندان اوین


طاهره آقا خانی مقدم
تاريخ: 14 ژوئيه 2011
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS