برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: تهران

شغل: دانش‌آموز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۳۵۹

محل دستگیری:تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران

تاریخ اعدام: ۹ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS