بیداران

  

جعفر بیات

شنبه 6 ژوئيه 2013

تاریخ و محل تولد: تهران

شغل: دانش‌آموز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۳۵۹

محل دستگیری:تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران

تاریخ اعدام: ۹ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0