برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٤٠

شغل: سرباز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ دستگیری: ١٤ شهریور ١٣٦١

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اقلیت

تاریخ اعدام: ١٩ اردیبهشت ١٣٦٢

زندان : اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS