برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

چه سخت و دردناک است از دست دادن مادرانی که یک دنیا عشق و پایداری بودند. مادرانی که یک لحظه از خاوران و ستمی که به آن ها و دیگر خانواده ها رفته است، غافل نشدند و برای دادخواهی نفس کشیدند و زندگی را تاب آوردند.

چگونه می توان جای خالی شان را پر کرد و شمع وجودشان را روشن نگاه داشت؟ این غم بزرگ را به خانواده محترم پناهی، به ویژه به لیلی عزیز و برادر بزرگ اش که برای حفظ سلامتی مادر تلاش های زیادی کردند تا او را سالم و سرپا نگاه دارند و هم چنین برادرم جعفر که او را عاشقانه دوست می داشت، تسلیت می گویم.

یاد این زن مقاوم و پسرش مهرداد که در شهریور 67 همراه دیگر عزیزان مان به دار آویخته شد، همواره در دل های ما زنده و گرامی خواهد ماند.

مادر پناهی عزیزمان فردا صبح(پنج شنبه- 20 شهریور) در بهشت زهرا به خاک سپرده می شوند. دوستانی که علاقمند هستند و وسیله رفت و آمد ندارند، می توانند ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه از در منزل خانواده را همراهی کنند. اتوبوس مهیا شده است.

یادشان زمزمه نیمه شب مستان باد/ تا نگویند که از یاد فراموشانند.

منصوره بهکیش


© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS