بیداران

  

وازگن منصوریان

پنج شنبه 11 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ مسجد سلیمان

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل، یک پسر

نام پدر : کاربید

تاریخ دستگیری: آذر ١٣٦١

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٢ مردادماه ١٣٦٢

زندان: اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0