برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٢٨ تبریز

شغل: کارمند

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٦ شهریور ١٣٦٧

زندان اوین


محمد جعفر علی‌زاده رفیع
تاريخ: 15 سپتامبر 2014
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS