برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: برازجان

شغل: دانشجوی رشته حقوق دانشگاه ملی تهران

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: مهر ۱۳٦۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧

زندان : گوهردشت


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS