بیداران

  

پرویز ملکی

جمعه 24 اكتبر 2014

تاریخ و محل تولد: ١٣٢٠ تهران

شغل: مهندس

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر : اسدالله

تاریخ دستگیری: ١٣٦٣

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0