برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٢٠ تهران

شغل: مهندس

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر : اسدالله

تاریخ دستگیری: ١٣٦٣

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧

زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS