بیداران

  

حسن عجم

دو شنبه 2 مارس 2015

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ آبادان

شغل: دانشجوی دانشگاه علم و صنعت

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری: اواخر شهریور ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: ۱۲ دی ماه ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ردیف ۶۵

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0