برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ آبادان

شغل: دانشجوی دانشگاه علم و صنعت

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری: اواخر شهریور ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: ۱۲ دی ماه ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ردیف ۶۵


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS