بیداران

  

علی عجم

دو شنبه 2 مارس 2015

تاریخ و محل تولد: آبادان

شغل: کارمند شرکت نفت

وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند دختر

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری: اوایل مهر ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام: اول اردیبشت ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۶ ردیف ۸۳

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0