برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: آبادان

شغل: کارمند شرکت نفت

وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند دختر

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری: اوایل مهر ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام: اول اردیبشت ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۶ ردیف ۸۳


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS