بیداران

  

حسن احمدی

دو شنبه 2 مارس 2015

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ محلات

شغل: مهندس مکانیک دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان رزمندگان

تاریخ اعدام: ۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0