برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ محلات

شغل: مهندس مکانیک دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان رزمندگان

تاریخ اعدام: ۸ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS