بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی رضا ظریفی بامیان چوبداری

علی رضا ظریفی بامیان چوبداری

شنبه 13 ژوئن 2015

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : حسین

تاریخ دستگیری:(پائیز) سال ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام: اسفند ١٣٦٠

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0