بیداران

  

مهرداد پاکزاد

سه شنبه 19 ژوئيه 2016

تاریخ و محل تولد: ١٣٢٥ تهران

شغل: افسر ارتش

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند پسر

نام پدر : مرتضی

تاریخ دستگیری: سال ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق پیرو بیانیه ١٦ آذر

تاریخ اعدام : ٥ تیرماه ١٣٦٤

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0