برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٢٥ تهران

شغل: افسر ارتش

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند پسر

نام پدر : مرتضی

تاریخ دستگیری: سال ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق پیرو بیانیه ١٦ آذر

تاریخ اعدام : ٥ تیرماه ١٣٦٤

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS