برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ تهران

شغل: کارگر فنی راه آهن کرج و...

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر: اکبر

تاریخ دستگیری: ١٥‌ مرداد ماه ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام: زیر شکنجه ٢١ مرداد ماه ١٣٦٢

زندان اوین


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS