برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ تهران

شغل: کارگر فنی راه آهن کرج و...

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر: اکبر

تاریخ دستگیری: ۱۵ مرداد ماه ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام: زیر شکنجه ٢۰ مرداد ماه ١٣٦٢

زندان اوین

خاورانُ قطعه ۸۵ شماره ۱۸


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS