برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

لاهه ـ به مناسبت پانزدهمین مجمع کشورهای عضو (ASP) دادگاه بین‌المللی جزایی که ۲۴ـ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ در لاهه برگزار می‌شود، فدراسیون بیانیه موضع‌گیری خود را با پنج توصیه به کشورهای عضو ارایه کرد.

این نشست پس از اعلام خروج آفریقای جنوبی، بروندی و گامبیا از اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی برگزار می‌شود. خروج آنها و سایر دغدغه‌هایی که بعضی از کشورهای آفریقایی ابراز کرده‌اند، بدون تردید در این نشست موضوع بحث فشرده‌ای خواهد بود. اقدام آنها به‌ پاسخ‌گویی در مورد جنایت‌های فاحش مورد توجه جامعه‌ی بین‌المللی ضربه زیادی می‌زند.

در عین حال، بسیاری از کشورهای دیگر عضو در آفریقا از جمله بُتسوانا، ساحل عاج، مالاوی، نیجریه، سنگال و سی‌یرا لئون ادامه‌ی حمایت خود از دادگاه را اعلام کرده‌اند. فدراسیون با فراخوان تانزانیا برای گفت‌وگوی سازنده به جای خروج موافق است.

گیسو جهانگیری (ایران/افغانستان)، نایب رئیس فدراسیون و رئیس بنیاد آرمان‌شهر/ OPEN ASIA گفت:

کشورهای عضو طی مجمع پانزدهم با مسایلی از جمله همکاری دادگاه بین‌المللی جزایی با کشورها، اصل تکمیلی بودن دادگاه بین‌المللی جزایی به همراه رویه‌های قضایی ملی، بودجه‌ی دادگاه و اصلاحیه‌های احتمالی در آئین‌نامه دادرسی و ابراز مدارک خواهند پرداخت. با توجه به این بحث‌ها، فدراسیون پنج توصیه‌ی خود به کشورها را برای این مجمع منتشر می‌کند:

- توصیه‌ی ۱: کشورها باید از تمامیت اساسنامه‌ی رُم دفاع، جهان‌شمولی آن را تشویق و تلاش برای خروج از دادگاه را محکوم کنند
- توصیه‌ی ۲: کشورها بایستی فعالانه همکاری را تشویق و مخالفت با عدم همکاری را مجازات کنند
- توصیه‌ی ۳: کشورها بایستی در زمینه‌ی تکمیلی بودن مثبت به همراهِ صلاحیت قضایی در سطح ملی فعالانه ادای سهم کنند
- توصیه‌ی ۴: کشورها بایستی بودجه‌ی پیشنهادی ۲۰۱۷ را تأیید و از رویه‌ی بودجه‌گذاری شفاف بر اساس نیازها حمایت کنند
- توصیه‌ی ۵: کشورهای عضو بایستی از مدافعان حقوق بشر فعال در زمینه عدالت بین‌المللی و تحقق رسالت دادگاه بین‌المللی جزایی پشتیبانی کنند و کلیه‌ی اقدام‌های لازم برای محافظت از آنها را به اجرا بگذارند

شعوان جبارین، دبیر کل فدراسیون و رئیس الحق (فلسطین)، گفت: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همچنین از کشورهای عضو می‌خواهد داوطلبانه به صندوق امانی قربانیان کمک کنند، به‌ویژه در این نقطه‌ی عطف مهم وجود دادگاه که اولین پرونده‌های آن به مرحله‌ی تعیین غرامت می‌رسند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با هیأتی متشکل از دبیر کل فدراسیون آقای جبارین (فلسطین) و نایب رئیس فدراسیون خانم جهانگیری (افغانستان) و نمایندگانی از سازمان‌های عضو و همکار به‌ویژه از بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دمکراتیک کنگو، گرجستان، گینه، کنیا، مالی، مکزیک، فلسطین، ایالات متحد آمریکا و اوکرائین در مجمع کشورهای عضو شرکت خواهد کرد.

منبع : فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS