برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجوی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری: آذر ١٣٦۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۲

زندان 


سید احمد حسینی آرانی
تاريخ: 7 اوت 2018
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS