بیداران

  

کاظم محمدی گیلانی

پنج شنبه 9 اوت 2018

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر: محمد(فرزند آیت الله)

تاریخ دستگیری: ۱۰مرداد ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق

تاریخ اعدام: مرداد ۱۳۶۱ در درگیری مسلحانه کشته شد.

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0