بیداران

  

فریبا الهی پناه

يكشنبه 16 سپتامبر 2018

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ تهران

شغل: دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه تربیت معلم

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری: آبان ماه ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۶ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0