برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ تهران

شغل: دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه تربیت معلم

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری: آبان ماه ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۶ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS