برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ تهران

شغل: دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری: سال ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS