بیداران

  

محمد رضا غبرائی

پنج شنبه 23 ژوئيه 2020

تاریخ و محل تولد: ۱۱ آذر ۱۳۲۶ لاهیجان

شغل: لیسانس فیزیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :محمد حسن

تاریخ دستگیری: ۱۵ اسفند ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اکثریت)

تاریخ اعدام: ۲۷ شهریور۱۳۶۴

زندان: اوین 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0