برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۱ آذر ۱۳۲۶ لاهیجان

شغل: لیسانس فیزیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :محمد حسن

تاریخ دستگیری: ۱۵ اسفند ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اکثریت)

تاریخ اعدام: ۲۷ شهریور۱۳۶۴

زندان: اوین 


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS