بیداران

  

غلام رضا آجرپی

يكشنبه 24 ژانويه 2021

تاریخ و محل تولد: ۲۵ تیرماه ۱۳۳۷ بروجرد

شغل: تکنسین برق

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری: اوایل مهر ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۵ تیرماه ۱۳۶۴

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0