برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۹خرداد ۱۳۲۵

شغل:حسابرس خبره

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر: مهدی

تاریخ دستگیری: ۹ آبان۱۳۶۴

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS