برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ گیلانغرب

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : حیدر

تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق -اقلیت

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS