بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حمید رضا نصیری مقدم

حمید رضا نصیری مقدم

يكشنبه 25 آوريل 2021

تاریخ و محل تولد: خرم آباد

شغل: دانشچودانشسرای مقدماتی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :میرزا

تاریخ دستگیری: ٢٣ آبان ۱۳۶۰

محل دستگیری: گرزکل لرستان

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: تابستان ۶۷

زندان : اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0