بیداران

  

حسین راحمی‌پور

پنج شنبه 27 مه 2021

تاریخ و محل تولد: ؟

شغل: دندان پزشگ

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند(نا پدید)

نام پدر : قاسم

تاریخ دستگیری: ۲۵ تیر ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام: یکم شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0