بیداران

  

حمید رضا خوشنام

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : رضا

تاریخ دستگیری: ۲۰ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۲ مهرماه ۱۳۶۰

زندان 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0