بیداران

  

روح الله تیموری

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ میاندوآب

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۷ شهریور ۱۳۶۰

زندان 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0