بیداران

  

فرخ افشاری نسب

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ میان‌کوه

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۲۰ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰

زندان 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0